SAGA Diagnostics vill förnya cancerdiagnostiken

SAGA Diagnostics vill förnya cancerdiagnostiken

Positiva signaler från marknaden och finansiellt stöd från bland Swelife gör att Lundaforskaren Lao Saal tar steget från projekt till bolag. Han har utvecklat två nya diagnosmetoder där genetiska biomarkörer via ett enkelt blodprov tidigt och säkert spårar olika sorters cancer.

Lao Saal, assisterande professor vid Lunds universitet, grundar bolaget SAGA Diagnostics tillsammans med Anthony George och LU Innovation. Initialt kommer SAGA Diagnostics erbjuda laboratorietjänster till läkemedelsindustri och sjukvård. Företagets tester kan även bidra till utvecklingen av målriktad behandling och kliniska prövningar.

– Genom ett enkelt blodprov kan vi spåra och mäta cirkulerande cancer-DNA. Ett blodprov är bekvämt och enkelt för både patienten och för vårdgivaren, och i kombination med att de här metoderna är så exakta och känsliga så tror vi att de har mycket goda förutsättningar att hjälpa patienter och komplettera de metoder som används idag, där vävnadsprov är vanligast. Dessutom är de tillämpbara på alla cancerformer, berättar Lao Saal.

Kommersiell potential

Han är inte ensam om att se den kommersiella potentialen hos de två metoderna. 2015 beviljade SWElife 2 miljoner kronor i stöd till projektet, efter att Lao Saal sökt finansiering genom en av SWElifes öppna utlysningar. Ytterligare kommersialiseringsstöd kommer från Lunds universitets holdingbolag LU Innovation System och från Vinnova. Nästa steg blir att anställa fler i bolaget, starta ett nytt labb och säkra fortsatt finansiering.

– Vi har haft bra kontakter med flera riskkapitalbolag. Vi vet att det finns flera framgångsrika bolag på global nivå som arbetar med liknande metoder. Men eftersom SAGA Diagnostics är först i Skandinavien och eftersom behovet är långtifrån mättat, så har vi en stark tro på att vi har en plats på marknaden.

Nya nanodroplet-metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter