Canceraktörer nätverkade i rekordfart

Ett hundratal representanter från vård, akademi och näringsliv deltog i Cancer Collaboration Day som hölls på Medicon Village i Lund den 27 april. Här är några röster ur minglet.

Vendela Parrow, SciLife Drug Discovery and Development, Uppsala

Varför deltar du idag?

– Eftersom vi arbetar nationellt med drug discovery och har många cancerprojekt så är det helt logiskt för oss att vara med här idag. Att träffa folk utanför Stockholmsregionen är också mycket värdefullt. Jag är nyfiken på att få mingla runt nu och knyta kontakter.

Mats Ohlin forskare, Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet

Vad tar du med dig härifrån?

– Vi söker alltid kontakt med forskare med intressanta terapeutiska användningsområden. Jag ser många nya ansikten här idag. Speed-networking? Ja, varför inte? Det ligger absolut inom ramen för min personliga komfortzon.

Sarah Fredriksson, Lund Life Science-inkubator samt koordinator för SWElife

Speed-networking – funkar det?

– Jag har själv deltagit i det vid många andra tillfällen, och ja, det skulle jag vilja säga. Kör man speed-networking vid första kaffepausen så är isen bruten och nätverkandet går av sig själv under resten av eventet. Kan det här kan få två personer att boka en lunch i nästa vecka så är jag nöjd.

Thomas Gunnarsson, projektledare SWElife

Varför stödjer Swelife Cancer Collaboration Day?

– Den här dagen samlar nyckelaktörer från akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet, och genom inspirationsföreläsningar, speed-networking och mingel stimulerar vi både ett tvärvetenskapligt angreppssätt och behovsdrivna samarbeten. Det rimmar perfekt med SWElifes syfte: att påskynda utvecklingen från forskningsresultat till patientnytta.

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: