Nu ansluter sig sjukhusen till nationella biobanksprojektet

Nu ansluter sig sjukhusen till nationella biobanksprojektet

I november 2015 startade landstingen/regionerna med stöd av SWElife ett femårigt arbete för att stödja vårdenheter som vill införa en nationell standard för insamling och hantering av blod- och vätskeprov. Redan efter det första halvåret har projektet gjort flera framsteg.

– Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att använda vårdens redan etablerade infrastruktur av provhantering för vård. Fördelen är bland annat att proven kan användas för forskning och att de kan samlas in säkert, med full spårbarhet och med hög och känd kvalitet, säger Sonja Eaker Fält, projektledare och ordförande för Nationella biobanksrådet.

Arbetet har på kort tid gjort flera framsteg:

  • Sjukvårdsintegrerad biobankning är en standardiserad rutin för insamling och biobankning av forskningsprov.
  • Rutinen har utarbetats av landstingens biobanksverksamheter tillsammans med forskare och används idag av uppskattningsvis ett 40-tal forskningsstudier.
  • Just nu deltar 15 sjukhus runt om i landet i SWElifes satsning. Under 2016 inför eller utökar ytterligare sju sjukhus sin automatiserade provhanteringsrutin och åtta inför en manuell rutin.

– Målet är att göra fler prov jämförbara och spårbara för att på så vis ge forskningen ett betydligt större arbetsmaterial än den har idag. Det är särskilt viktig för ovanliga diagnoser, där jämförbara prov behöver samlas på fler platser i landet för att öka kunskaperna och med slutmålet att på sikt kunna möjliggöra förbättrad vård för dessa patienter, säger Sonja Eaker Fält.

Arbetet bedrivs på sjukhusen och samordnas av Nationella Biobanksrådet, Regionala biobankscentrum och landstingens biobankssamordnare. SWElife finansierar en del av sjukhusens införandekostnader och står också för koordinering av projektet.