Populärt stöd slipar både ansökningar och affärsplaner

SWElifes utlysning Folksjukdomar 2015-2016 står inför slutgallring av inkomna ansökningar. Den här gången tillämpas SWElifes skräddarsydda stöd Hands on-modellen och den välkomnas av projekten – även de som inte gått vidare.

Knappt hälften av de projekt som skickat in en komplett ansökan till SWElifes senaste utlysning, ”Folksjukdomar 2015-2016”, fanns kvar efter den första bedömningsrundan. Däremot har samtliga fått erbjudande om feedback på sin ansökan och projektidé. Alla som gick vidare men också cirka två tredjedelar av de bortsållade tackade ja.

– Det visar att projekten ser ett behov av att få återkoppling på sina ansökningar och stöd för att komma vidare. Dessutom ligger en fortsatt kontakt helt i SWElifes intresse, förklarar Karin Agerman, projektledare för SWElifes Hands on-arbete och fortsätter:

– Bland ansökningarna ser vi ofta flera oslipade diamanter som med hjälp av en förbättrad ansökan kan komma tillbaka i nästa utlysning och då kanske lyckas hela vägen.

Hon får medhåll av Cecilia Nilsson vid Uppsala Universitet Innovation, en av SWElifes coacher som möter projekten vid feedbacksamtal och pitchträning.

– Vi hjälper dem att utveckla sina affärsplaner och sitt kommersialiseringstänk. Projekten är ofta väldigt tacksamma för det stöd och den återkoppling de får, inte minst de som inte går vidare, säger hon och fortsätter:

– De som går vidare till slutintervju hos Vinnova får först provpitcha sitt projekt för oss. Eftersom vi har hört den feedback de fått i ett tidigt skede så kan vi tydligt se hur de utvecklat sin presentation. Det är värdefull återkoppling för projekten.

Mellan 60 och 70 kompletta projektansökningar kom in till den senaste utlysningen. Nu går urvalsprocessen in i sin slutfas med bedömningsmöten, gallring, pitchträning och slutintervjuer. I månadsskiftet maj-juni står det klart vilka projekt som får dela på de 10-12 miljoner kronor som ligger i potten. Maximal tilldelning per projekt är 1 miljon kronor.