Efter 3H3R-rapporten: Tekniken redo att genomföras nationellt

Efter Swelifes utredning om hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning 3H3R-utredningen väntar nu nästa steg: att säkra att rapportens förslag genomförs. I det arbetet är de avancerade tekniklösningarna bara ett första steg.

Den tekniska infrastruktur som gör förslagen möjliga att genomföra är på plats, testad och kvalitetssäkrad i flera steg. Den består av ett lager av flera lösningar som gör det möjligt att hämta ut data, att strukturera och sortera data och inte minst att se till att data hanteras på ett juridiskt och etiskt korrekt sätt.

Arbetet har bedrivits genom det Vinnovafinansierade projektet Mina vårdflödenoch det KI- och SLL- finansierade projektet 4D Informatik, under projektledning av Nina Sellberg, adjungerad professor i e-hälsa vid Karolinska institutet och Dan Lind, teknisk projektledare 4D Informatik.

Nästa steg är att se till att den tekniska infrastrukturen tas i bruk nationellt. För implementeringsarbetet beslutade Swelifes styrelse i juni därför att omedelbart starta ett ettårigt projekt, även det under Nina Sellbergs ledning.

– Vi ska först och främst hitta en nationell aktör som förvaltar och driver den tekniska infrastrukturen på ett långsiktigt hållbart sätt. Dessutom behöver vi skapa intresse och stöd för den nya tekniken hos de kommande användarna runtom i Sverige. Det kommunikationsarbetet blir ett fotarbete där vi ska vi ut och prata med alla landstingsregioner och universitet för att hitta ambassadörer som kan fungera som dörröppnare in i verksamheterna, förklarar Nina Sellberg.

Här hittar du rapporten.