Verifieringsstöd fylls på med 2 miljoner

Nu finns ytterligare verifieringsstöd att söka för tidiga life science-bolag genom inkubatorerna. Nyanslagna 2 miljoner kronor gör det möjligt för ännu fler unga bolag att säkerställa sin affärsidé.

Under 2016 har de svenska life science-inkubatorerna kunna stödja unga life science-bolag med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd i deras arbete med att verifiera sin affärsidé. Nu har Swelifes styrelse beslutat att fylla på det stödet med 2 miljoner kronor. Stödet kan sökas omgående.

Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Målsättningen är att minska riskerna i ett tidigt skede för att bidra till att fler livskraftiga företag utvecklas samt att stöd för initial verifiering av den kommersiella potentialen kan stärka små life science-företags ansökningar till större program från Swelife, Vinnova och EU.