Mer stöd till sjukhus som vill integrera biobankning

Mer stöd till sjukhus som vill integrera biobankning

Allt fler visar intresse för att integrera biobankning i sin ordinarie sjukhusverksamhet, enligt den nationellt skalbara modell som Swelife arbetar för tillsammans med sjukvården. Hittills har 15 sjukhus fått ekonomiskt stöd från Swelife, som nu har mer pengar att fördela.

Målet är att införa en nationellt skalbar modell för insamling och hantering av blod- och vätskeprov för forskning. Modellen sparar tid och resurser åt såväl sjukvården som forskningen och säkrar en jämn och hög kvalité på proverna, oavsett var de har samlats. Samtidigt gynnas patientsäkerheten.

Nu anslår Swelife ytterligare 7 miljoner kronor att fördela mellan sjukhus, såväl majoriteten av de 15 sjukhus som redan börjat arbeta enligt modellen men även stöd till uppskattningsvis ytterligare fem sjukhus som under hösten anmäler intresse för att ansluta sig. Swelife kan erbjuda upp till 50 procents finansiering via Vinnova, resterande belopp står sjukhuset själv för.

Andra exempel på effekter av sjukhusintegrerad biobankning är:

  • När provhanteringen blir en del av det ordinarie flödet krävs inga extraordinära resurser för att samla in forskningsprover. Rapporter om att prov är insamlade registreras i patientens journal.
    Forskarna behöver inte vara experter på biobankning.
  • En gemensam nationell standard medför att insamling och hantering av prov i en studie kan ske i alla landsting som har sjukvårdsintegrerad hantering, vilket skapar ett större patientunderlag.
  • Fler analyser kan göras på prover som inte varit tinade tidigare, vilket både höjer kvaliteten och gör att proven räcker längre.
  • För patienter ökar möjligheterna att inkluderas i studier, oavsett var patienten bor.