Industrins egna frågor satte agendan

Industrins egna frågor satte agendan

Hur flyttar vi fokus hos vårdens inköpsansvariga från kostnader till patientvärde? Det var en av de frågeställningar som diskuterades när ett 40-tal representanter för sjukvården, akademin och näringslivet i primärt södra Sverige möttes för en AIMday med diabetestema den 26 september.

Mötesformatet AIMday kan beskrivas som en dag av olika behovsstyrda diskussioner och frågestunder med utgångspunkt från industrins utmaningar, där akademins expertis bidrar med sina kunskaper.

Ett av de gruppsamtal som hölls i Malmö handlade om hur långsiktig innovation och patientcentrerad vård i det dagliga inköpsarbetet kan göras till en viktigare fråga än kortsiktiga besparingar. Den som hade väckt frågan var Rubin Medicals vd Karl-Johan Öhman.

– Vi stångas med de här problemen varje dag. Hur ska vi som företag kunna utveckla nya produkter som vi vet gynnar både vården och patienterna när vi ser att inköpsarbetet styrs av jakten på kronor och ören?

I diskussionen deltog bland andra även hälsoekonom Ulf Persson och Damon Tojjar, kliniker och forskare inom diabetes, samt Ina Nissen, ägare till Mina Medical AB. Hon var nöjd med diskussionerna.

– Styrkan med det här evenemanget är att vi får chans att möta forskarna och experterna och få till en dialog på riktigt. Med de kontakter som dagen ger blir det mycket lättare att fortsätta samtalet på egen hand.

Evenemanget som hölls på CRC i Malmö arrangerades av Lunds universitets diabetescentrum med stöd från Swelife och Medeon Science Park.