Så ökar vi budgeten för innovationsstöd

Så ökar vi budgeten för innovationsstöd

Nu ska fler få mer stöd. Så kan man sammanfatta effekten av att Swelife knutit ihop Tillväxtverkets och Vinnovas resurser i tre regionala strukturfondsprojekt, som ska ge mer och bättre stöd till innovationsprojekt. Budgetökningen ska öka tillväxten hos små och medelstora life science-bolag och öka takten i innovationsarbetet i vården.

– Utöver Swelifes utlysningsbudget tillkommer 50 miljoner kronor från de regionalfonder som Tillväxtverket förvaltar. Det betyder att vi under de kommande tre åren dels kan stödja ett större antal projekt, och dessutom kommer vi att kunna erbjuda varje projekt ett större stöd och ett minskat krav på egenfinansiering, säger Swelifes Karin Agerman.

Ännu så länge har två regioner fått medel för att delta i strukturfondsprogrammen: Östra Mellansverige och Stockholm, med Uppsala BIO/Stuns respektive Stockholms läns landsting som projektägare.