Ny acceleratorutlysning storsatsar på lovande bolag

Ny acceleratorutlysning storsatsar på lovande bolag

Genom de första två årens utlysningar har Swelife delfinansierat ett fyrtiotal innovationsprojekt, alla med parter från minst två olika sektorer. Nu tar Swelife nästa steg och utlyser möjligheten för dessa projekt att söka upp till 5 miljoner kronor i en så kallad acceleratorsatsning som öppnar våren 2017.

I tidigare utlysningar har Swelife beviljat stöd på upp till 1 miljon kronor per projekt. Genom detta nya stöd, som syftar till ökad tillväxt, ökar Swelife förutsättningarna för bolag att få ut sina produkter till vården och/eller annan slutkund. Samverkan mellan akademi, sjukvård och företag är önskvärd och projektkonstellationer med minst två av dessa parter kommer att premieras i utlysningen.

Stödet utgörs av en finansiering från Swelife tillsammans med regionala medel från Tillväxtverket i deltagande regioner: Östra Mellansverige, Stockholm och Västra Götalandsregionen. Swelifes styrelse har beviljat 20 miljoner kronor till denna första utlysning i acceleratorprogrammet.

Utlysningen öppnar under våren och mer information om utlysningen publiceras under det första kvartalet.