Nya miljoner till verifiering för SMF:er 2017   

Nya miljoner till verifiering för SMF:er 2017  

Under 2017 förnyar Swelife sitt erbjudande till små och mellanstora bolag (SMF:er) att söka medel för att i ett tidigt skede verifiera sin affärsidé. Ett nytt styrelseslut innebär upp emot 5 miljoner kronor till arbetet, vilket förväntas kunna stödja upp till ett 50-tal bolag.

– Vi ser att verifieringsstödet trots sin begränsade summa på maximalt 250 000 per bolag kronor ger flera effekter. Det täcker luckor tidigt i finansieringsflödet från idé till innovation, det ökar bolagens möjligheter att få följdinvesteringar och det stärker deras kunskap och kompetens inom affärsutveckling. Dessutom bidrar det till att ytterligare stärka det nationella inkubatornätverk som är en direkt effekt av satsningen, säger Swelifes programdirektör Peter Nordström.

Stödet kan användas till exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Swelifes verifieringsstöd söks via och beviljas kontinuerligt av life science-inkubatorer runt om i Sverige. Hittills har 47 bolag fått stödet.

Läs mer om Swelifes verifieringsstöd och hur du söker det.