Fyra ska förbättra verktyg för forskning

Fyra ska förbättra verktyg för forskning

Fungerande forskningsinfrastruktur är en förutsättning för att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Nu delfinansierar Swelifes fyra projekt som ska öka nyttan av exempelvis teknikplattformar, lab och register. Den senaste utlysningen var inriktad mot diabetes, men samtliga utvalda projekt siktar på att deras arbete ska kunna tillämpas inom alla diagnoser.

Utlysningen efterlyste svar på hur exempelvis teknikplattformar, testbäddar, biobanker, lab, portaler, register och andra typer av datakällor ska kunna utnyttjas bättre och på nationell nivå. I samtliga projekt ska parter från akademi, industri och hälso- och sjukvård samverka.

Lönsamheten i att förebygga sjukdom

Claes-Göran Östenson är senior professor vid Karolinska Institutet och leder ett av de fyra projekt som Swelife beviljade finansiering. Det siktar på att ta fram en nationell teknisk infrastruktur för hälsoindex, användbart bland annat för att utvärdera lönsamheten i att förebygga diabetes, liksom andra kroniska sjukdomar.

För detta behövs flera digitala verktyg: ett där patienter kan lämna patientmedgivande för forskning, ett där patient och vårdgivare kan registrera patientens individuella vårdplan samt ett för statistisk analys. Projektet har kommit en bit på väg men behöver finansiering för att fortsätta.

Kopplad patientdata ger prislapp

– Patientdata finns i stora mängder, men de kan inte användas fullt ut eftersom de inte går att koppla ihop. Den infrastrukturen ska vi utveckla. Om vi kan sätta en prislapp på hur lönsamt det är att arbeta förebyggande med diabetes och andra kroniska sjukdomar så räknar vi med ett stort intresse, inte bara från hälso- och sjukvården utan även från exempelvis försäkringsbranschen. Bara i Stockholms läns landsting kostar diabetesvården 5 miljarder kronor varje år, så det finns pengar att spara, säger Claes-Göran Östenson.

Thomas Gunnarsson, Swelifes projektledare för utlysningen är nöjd med utfallet.

– Vi ser att projekten kompletterar varandra väl. Swelife ska bland annat bidra till att etablera och effektivisera nationella strukturer för forskning, utveckling och innovation inom olika sjukdomar och detta är ett sätt att göra det. 

Press om Claes-Göran Östensons projekt