Sjukvårdstoppar förstärker Swelife

Sjukvårdstoppar förstärker Swelife

Fyra tunga namn inom svensk hälso- och sjukvård förstärker det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet Swelifes rådgivande grupp.

– Vi ser redan ett stort engagemang hos akademin och näringslivet, så i år satsar vi på att engagera hälso- och sjukvården fullt ut i arbetet. Därför är den här förstärkningen mycket värdefull, säger Swelifes programdirektör Peter Nordström.

De fyra är:

  • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Ingrid Bengtsson Rijavec, avgående hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
  • Brita Winsa, chef division Närsjukvård, Region Norrbotten
  • Staffan Isling, landstingsdirektör Uppsala län

Swelifes insatser underlättar sedan 2014 för svensk forskning och utveckling att omsättas till behandlingar och arbetssätt som kan skalas upp och skapa patientnytta i hela landet.