Starkt startfält ger hög konkurrens

Starkt startfält ger hög konkurrens

32 projekt konkurrerar nu om de 15 miljoner kronor som ligger i potten för innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning ”Projekt för bättre hälsa”. Projekten som rankats högst och gått vidare till intervju håller ovanligt hög kvalitet, tycker både innovationsprogrammen och Vinnova.

När utlysning ”Projekt för bättre hälsa” stängde i januari hade hela 140 projekt sökt om medfinansiering för projekt inom läkemedel, diagnostik, med tech och e-hälsa.

– En bred utlysning gav rekordmånga ansökningar, och nu kan vi dessutom konstatera att de håller ovanligt hög kvalitet, säger Åsa Wallin, projektledare på Swelife.

Ovanligt få ansökningar underkändes på grund av formaliafel. Externa experter och Vinnova har bedömt och granskat och varje godkänd ansökan, först individuellt och därfter i gemensamma bedömningsmöten.

– Efter en andra ranking har vi nu 32 projekt som vi kallar till intervju i maj, säger Åsa Wallin.

Slutkandidaterna kommer nu att erbjudas coachning och affärsutvecklingsstöd enligt Swelifes så kallade Hands on-modell.

– Swelifes mål är att projekten ska lyckas i sin kommersialisering. Då räcker det inte med tillskott av kapital – man måste även slipa på sin affärsutveckling och sitt nätverk. Därför hjälper vi till med det också; vi samarbetar med regionala innovationsaktörer som matchar de sökande med en affärsrådgivare.