Nya rutiner tar fler blodprov till forskning

Nya rutiner tar fler blodprov till forskning

Att integrera biobankning i sjukvården är en modell som vinner terräng. Till den nationella modell som Swelife stödjer har nu ytterligare tre sjukhus anslutit sig. På Östersunds sjukhus ska nya rutiner höja kvalitén på de blodprov som jämtlänningarna och härjedalingarna bidrar med till forskning.

Arbetet med att införa en nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning på svenska sjukhus fortsätter att vinna mark. Hittills har 14 sjukhus och andra enheter beviljats stöd av Swelife för att ansluta sig till modellen och 2017 ansluter sig tre nya:

Sjukhus som arbetar enligt modellen standardiserar sin hantering av forskningprover, från provtagning till infrysning. Förändringen minskar tidsåtgång och kostnader för hanteringen samtidigt som det ökar patientunderlaget till studier och spårbarheten på proverna.

På Östersunds sjukhus arbetar Agneta Lindberg som biobankssamordnare vid enheten för forskning, utveckling och utbildning.

Stöd ger nya rutiner

– Östersunds sjukhus är ett litet sjukhus med fokus på forskning, men vi ligger lite efter när det gäller just biobanksstödd forskning. Idag används våra prover främst i vården och inte fullt ut till forskning, men det ska vi ändra på nu, säger hon.

Östersund har en förberedd projektorganisation och planerar att med stödet från Swelife investera i utrustning och justera rutiner för hela provtagningskedjan.

– Vi ska utgå från våra befintliga datasystem och exempelvis förbättra vår tidtagning så att vi vet exakt när proverna går in i frys, vilket ökar möjligheterna att använda dem i forskning, berättar Agneta Lindberg.

Robot får vänta

Att satsa pengar på en robot är dock inte aktuellt i dagsläget – volymerna är för små.

– Region Jämtland Härjedalen är en relativt liten organisation med liten befolkning, dessutom spridd över en stor yta. Vår utmaning är att integrera biobanksarbetet i sjukvården i hela regionen, exempelvis att transportera prover 30 mil utan att det påverkar kvalitén negativt.

Å andra sidan, säger Agneta Lindberg, finns det fördelar med det småskaliga.

– I en region med bara ett sjukhus blir det nödvändigt och därmed naturligt att arbeta integrerat. Vi samarbetar över gränserna och det gör det enklare att införa nya rutiner, som nu sjukvårdsintegrerad biobankning.

Projektet

Sjukvårdsintegrerad biobankning