Precision diagnostics ett måste för effektivare vård

Precision diagnostics ett måste för effektivare vård

Om 100 cancerpatienter ges samma behandling svarar bara 30 positivt på den. Orsaken är otillräcklig hänsyn till patientens individuella faktorer.

– Det gör precision diagnostics till ett måste för cancervården, säger Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi vid LTH och entreprenör som driver frågan bland annat genom sitt engagemang som ledamot i Swelifes styrelse och programdirektör vid CREATE Health vid Lunds universitet.

Rätt medicin i rätt tid till rätt patient. Att optimera kedjan inom området personalised medicine/precision medicine har varit ett av life science-världens fokus under det senaste decenniet. Den sista länken är dock fortfarande kedjans svagaste.

Risk för meningslösa behandlingar

– Ta hundra individer med samma cancerdiagnos. Får de alla samma medicin eller behandling kommer bara 30 att svara positivt på den. För de övriga blir behandlingen meningslös. Det beror på att vi inte tagit hänsyn till individuella variationer; genetiska, miljömässiga och livsstilskopplade, säger Carl Borrebaeck.

Finkalibrerade resultat

Forskningsområdet vars mål är att matcha varje behandling allt mer precist mot allt mer välavgränsade patientgrupper för att ge fler bättre vård kallas precision diagnostics. Carl Borrebaeck tar analyser av blodprov som exempel. Sedan länge är ett enkelt prov det vanligaste sättet att matcha rätt behandling med rätt patient. Inom precision diagnostics är processen annorlunda:

– Istället för att som tidigare titta på ett enda äggviteämne så jämför vi hundratals och lägger därefter ett pussel av proteinmönster. Det berättar mer om patienten och ger oss ett mer finkalibrerat resultat, säger han.

Nödvändig utveckling

I april samlas forskare, entreprenörer och läkemedelsutvecklare till mötet Nordic Precision Medicine Forum i Köpenhamn, där Carl Borrebaeck är en av talarna. Hans presentation handlar om just precision diagnostics, som enligt Carl Borrebaeck är en helt nödvändig utveckling av precision medicine.

– Precisionsdiagnostiken är ett måste för att möta de krav som ställs inom precison medicine. Vi måste minska felbehandlingarna och i högre grad välja rätt behandling direkt. Vinsterna är många: Vården sparar tid och pengar, läkemedelsbolagen kan visa högre effektivitet på sina produkter och viktigast av allt: patienterna slipper genomlida verkningslösa behandlingar.

Från forskning till patientnytta

Som grundare av hittills fem bolag är Carl Borrebaeck även en framträdande entreprenör inom svensk cancerforskning. Han drivs av att skapa patientnytta av forskningsresultat bland annat genom att underlätta innovationer inom sjukvården och möjliggöra kommersialisering, frågor som han påverkar i sin roll som styrelseledamot i Swelife.

– Inom Swelife pågår flera projekt inom just precision medicine och precision diagnostics, dels i form av strategiska projekt för att utveckla arbetssätt och modeller i sjukvården, exempelvis användning av biomarkörer, men också som stöd till tidiga innovationsprojekt med kommersiell potential. I det arbetet vill jag vara med och påverka.