Färre får mer i nya acceleratorprogrammet

Färre får mer i nya acceleratorprogrammet

Efter fyra öppna breda utlysningar för samverkansprojekt inom life science öppnar nu Swelife sin första steg 2-utlysning. Upp till fem miljoner kronor per projekt ligger i potten.

Genom steg 2-utlysningen bidrar Swelife till att täppa till en finansieringslucka som främst drabbar läkemedelsprojekt.

– Det är välkänt att att innovationsprojekt från att i tidig fas ha haft relativt goda finansieringsmöjligheter ofta får det svårare när utvecklingsarbetet behöver fördjupas. Nu väljer Swelife ut ett fåtal projekt som får mer och på så vis kan vi verkligen göra skillnad. Det här är en modell som vi tror på, säger Åsa Wallin som är projektledare för utlysningen.

Kraftfullt stöd ger möjlighet

– Ett ovanligt kraftfullt finansiellt ekonomiskt stöd tillsammans med coachande affärsutveckling ger nya möjligheter för projekt som behöver uthållighet för att lyckas.

Utlysningen är sökbar enbart för de som tidigare fått finansiering i Swelifes utlysningar och som bolagiserat eller står i begrepp att göra det. Vilka projekt som beviljas stöd i steg 2-utlysningen avgörs under hösten. Swelifes plan är att genomföra en steg 2-utlysning varje år.