23 miljoner närmare behandling för bättre njurar

23 miljoner närmare behandling för bättre njurar

Tack vare 23 miljoner kronor i anslag från EU:s utlysning SME Instruments kan det tidigare Swelife-stöttade biomedicinbolaget Corline nu fortsätta utveckla sin kvalitetshöjande behandling av njurar som väntar på att transplanteras. 

EU-programmet rankade Corline som en av de absoluta toppkandidaterna i utlysningen. Bland 1 358 sökande i utlysningen var Uppsala-baserade Corline ett av fyra bolag som fick 100 % extern finansiering för sitt projekt i EU:s Horizon-utlysning 2020 SME Instruments. Bedömarna gav projektet 14,55 av maximalt 15 poäng.

Pre-kliniska data banade väg

Vd Henrik Nittmar poängterar Swelifes betydelse för projektets framgångar så här långt:

– Det stöd vårt projekt fick i Swelife-utlysningen 2015 använde vi och våra partners vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset till att genomföra en pre-klinisk studie där vi fick fram de data vi behövde för att visa på potentialen i vår behandling. Det resultatet blev i sin tur en viktig del i vår framgångsrika ansökan till den här EU-utlysningen.

– Så snart vi får godkänt från Läkemedelsverket påbörjar vi klinisk studie fas 1 med totalt 18 patienter på två platser i Sverige och kan därmed komma ett stort steg närmare vårt mål: att kunna erbjuda en riktad och kvalitetshöjande behandling av njurar som väntar på transplantation. Därmed kan vi förbättra resultatet av en njurtransplantation.

Behandling med stor potential

Tillsammans med sina partners planerar Corline att söka Swelifes nyöppnade steg 2-utlysning.

– Med ett eventuellt anslag skulle vi parallellt med klinisk säkerhetsstudie i människa kunna gå vidare i mer avancerade pre-kliniska effektmodeller i stordjur.

Potentialen för Corlines behandling är stor: Varje år görs cirka 70 000 njurtransplantationer och runt 40% av de njurar som ska transplantateras drabbas av skador under väntetiden.

Corlines Swelifeprojekt

Corlines hemsida