Fyra prioriterade satsningar för svensk life science

Från verifiering av biologiska läkemedel till nationell infrastruktur för precisionsmedicin. Swelife har prioriterat fyra nya strategiska projekt för sammanlagt över 10 miljoner kronor som inväntar klartecken från Vinnova. Med hjälp av effektivare processer, infrastruktur och kunskap ska projekten bidra till…

provrör

Hej Kristina Kannisto, projektledare Konkurrenskraft cell- och genterapi

Hur gör man för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom cell- och genterapi? – Vårt bidrag blir att samla och tillgängliggöra den kunskap som Sveriges aktörer inom avancerade terapier, specifikt de inom cell- och genterapi, behöver för att kunna arbeta effektivt…

kristina kannisto

Ta ditt projekt utomlands

Ta ditt projekt utomlands – Internationellt Här hittar du information och idéer om hur du kan ta ditt projekt utomlands och göra det mer internationellt. Hitta snabbt: International funding and access to resources: General International funding and access to resources:…

Ta ditt projekt utomlands