Fyra prioriterade satsningar för svensk life science

Fyra prioriterade satsningar för svensk life science

Från verifiering av biologiska läkemedel till nationell infrastruktur för precisionsmedicin. Swelife har prioriterat fyra nya strategiska projekt för sammanlagt över 10 miljoner kronor som inväntar klartecken från Vinnova. Med hjälp av effektivare processer, infrastruktur och kunskap ska projekten bidra till en innovativ hälso- och sjukvård som skapar värde för patienten.

1. BioProcess Innovation Center

Ska facilitera uppstarten av Bioprocess Innovation Center, det regeringsstödda centrumet för verifiering av biologiska läkemedel som under 2017 uppförs på GE Healthcares område i Uppsala för att öppna under 2018.

Swelifes stöd ska säkra bestående arbetssätt och metoder för hur verifieringsprojekt tas in, genomförs och vidareförs. Finansieringen ska stödja två interna projektledare samt verifieringsmedel för ett antal vetenskapligt, medicinskt och affärsmässigt intressanta och välmotiverade projekt, vilket ska säkra att verksamheten vid det nya centrumet får en effektiv start med god beläggning.

2. Genomics Medicine Sweden

Ska leverera ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat i svensk sjukvård. På längre sikt ska projektet, i samarbete med flera aktörer, utveckla en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin, med upp till 25 000 analyserade patientprover årligen. Arbetet drivs i första steget som drivs som en förstudie.

3. Resistens mot biologiska läkemedel

Ska utarbeta en modell för hur tester av läkemedelsresistens kan överföras från läkemedelsbolag till rutinsjukvård. I samarbete med företag som säljer tester för kvantifiering av läkemedelsresistens till läkemedelsbolag ska projektet presentera en process för att sätta kliniska tröskelvärden via pilotstudier med kliniskt material. Arbetet drivs som ett förprojekt.

4. Nodsamordning

Swelife och Kliniska studier Sverige ska utveckla samarbetet mellan Swelifes regionala noder och enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet, med målet att så säkra ett kvalitativt och långsiktigt hållbart samarbete. Ett annat syfte är att stödja de regionala noderna i deras arbete med att identifiera och beskriva olika regionala strukturer och funktioner för kliniska studier så att dessa sedan kan erbjudas i ett nationellt system. Arbetet görs som ett förprojekt.