Steg 2-utlysningen: Vi satsar på topp-projekt

Steg 2-utlysningen: Vi satsar på topp-projekt

Högre krav på kommersiell potential och en hårdare bedömning – men också möjlighet till upp till fem miljoner kronor i stöd. Majoriteten av de projekt som tidigare fått stöd från Swelife konkurrerar nu om fortsatt finansiering i vår första steg 2-utlysning.

– Man söker bara Swelifes Acceleratorprogram om man vet att man har ett riktigt bra projekt. Här vill vi se mognare projekt som kommit längre i sitt kommersialiseringsarbete, jämfört med de som får stöd i våra steg 1-utlysningar, säger projektledare Åsa Wallin.

Det budskapet har projekten uppenbarligen tagit till sig, konstaterar hon:

– Ett tjugotal av de projekt som vi hittills beviljat stöd har lämnat in en ansökan. Några projekt var inte kvalificerade att söka och ytterligare andra väljer att avvakta tills nästa års utlysning av Acceleratorprogrammet.

Externa bedömare gör urval

Nu startar urvalsprocessen med hjälp av en panel av externa bedömare som representerar både akademin och näringslivet.

– Samtliga är noga utvalda. Tillsammans med Vinnova har vi knutit till oss bedömare vars kompetens matchar utlysningens syften: att ge en ordentlig skjuts mot kommersialisering, säger Åsa Wallin.

I oktober får de sökande projekten besked om de beviljas stöd eller ej. Varje projekt kan finansieras med upp till fem miljoner kronor.