Nationell konferens: ”Svenska patienter behöver fler kliniska studier”

Nationell konferens: ”Svenska patienter behöver fler kliniska studier”

Den 7–8 september hålls årets nationella konferens om kliniska studier, som Swelife valt att stötta. Varför är det viktigt? programchef Peter Nordström?

– Antalet kliniska studier i Sverige behöver öka för att Sverige ska kunna ge oss som patienter bästa möjliga behandling. För att lyckas med det krävs nationell koordinering och ett nära samarbete mellan Sveriges aktörer i frågan.

Vad gör Swelife för utvecklingen av kliniska studier i Sverige?

– En hel del. På flera fronter stödjer vi arbetet med att förbättra tillgången till stora volymer av kliniska och patientregistrerade data för studier, exempelvis genom nystartade projektet Sweper.

– Vi stödjer också flera projekt som ska öka nyttan av existerande svensk forskningsinfrastruktur. Två aktuella exempel är Genomics Medicine Sweden och det nationella införandet av sjukvårdsintegrerad biobanking som drivs i samarbete med SciLifeLab respektive BiobankSverige. Ytterligare exempel är en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodologi samt ett projekt för att öka samverkan mellan landets regionala noder för kliniska studier och det svenska innovationsstödssystemet.

Vad hoppas du att konferensen kan bidra till?

– Jag ser fram emot spännande föreläsningar och diskussioner, men framförallt den möjlighet att knyta personliga kontakter för framtida samarbeten som konferens ger.