Rundabordssamtal startskott för att utveckla svensk life science

Rundabordssamtal startskott för att utveckla svensk life science

Digitalisering, utmaningar kring finansiering och samverkan samt behovet av att permanenta ett svenskt kansli för life science-frågor – alla är de centrala frågor för utvecklingen av svensk life science. Det menade den grupp av aktörer för svensk life science som under årets Almedalsvecka samlades en kväll för ett rundabordssamtal.

Initiativet kom från Swelife, som tillsammans med Medtech4Health och Anders Lönnberg bjöd in en mindre grupp representanter för att presentera vilka frågor som ligger i topp inom de respektive organisationerna och diskutera samarbetsformer för att driva dem vidare.

Idén välkomnades och uppslutningen blev god, vilket mynnade ut i en informell men konstruktiv kväll.

Varför tog Swelife initiativet, Peter Nordström?

– Vi vet att var och en av oss redan arbetar för hela branschens bästa men att samarbetet och samordningen kan stärkas. Vi ville se vilka frågor som prioriteras högst och vad vi tillsammans kan göra för att driva arbetet framåt.

– Nu tar vi nästa steg och arbetar vidare i grupper med de frågor som vi gemensamt höll som viktigast. Samtalet ska ses som ett avstamp för ett långsiktigt arbete, säger Peter Nordström.