Åtta vinnare i Swelifes första acceleratorutlysning

Åtta vinnare i Swelifes första acceleratorutlysning

Åtta unga svenska life science-bolag delar på 29 miljoner kronor. Swelife har beviljat upp till 5 miljoner kronor per bolag i sin första acceleratorutlysning, och ger därmed utvecklingskraft till bland annat diagnosmetoder och behandlingar mot cancer, diabetes och Alzheimer.

Swelifes acceleratorutlysning finansierar särskilt lovande små och mellanstora företag men också projekt som står i startgroparna att starta bolag. Samtliga sökande har tidigare fått stöd av innovationsprogrammet med runt 1 miljon kronor vardera, men i den här utlysningen höjdes maxsumman till 5 miljoner kronor.

Kraftfullt stöd

– Acceleratorutlysningen ska göra skillnad. I tidig fas finns ganska goda möjligheteter att söka finansiering, men när bolag och projekt som ska fördjupa sitt utvecklingsarbete vet vi att det blir svårare. Det ville vi råda bot på genom att erbjuda ett kraftfullt ekonomiskt stöd, säger Åsa Wallin, projektledare på Swelife.

Bland tjugo sökande har åtta vinnare vaskats fram i en process med bland annat bedömningar av en panel av externa experter. Finansieringsbeslutet fattades av Vinnova.

Swelifes plan är att erbjuda en acceleratorutlysning varje år.

UPPDATERING:

Swelifes Governing Board beslutade i november 2017 att täcka utebliven delfinansiering från Tillväxtverket med 5,7 miljoner kr.