Innovationsverkstad delade kunskap och erfarenheter

Innovationsverkstad delade kunskap och erfarenheter

Hur hjälper vi bäst nystartade innovationsprojekt och bolag inom life science att ta sig över de hinder som finns längs vägen mot en hållbar kommersiell utveckling? Det var kärnfrågan för det trettiotal innovationsrådgivare och affärsutvecklare från hela Sverige, som samlades under Swelifes årliga Innovationsverkstad i oktober.

Se filmen som på tre minuter ger dig flera röster och tankar från dagen!