VGR-profil förstärker Swelifes arbete för digitalisering

Swelife förstärker sitt arbete för hälso- och sjukvårdens digitalisering med hjälp av Lars Lindsköld, regional utvecklare vid VGR med särskilt intresse för digitalisering. Inom Swelife ska han vara projektledare för projekt Sweper och vara övergripande ansvarig för digitaliseringsfrågor. – Sweper ska…

Lars Lindsköld Swelife Sweper

Medituner: Nu kommer appen som kollar astman

Dagens sätt att samla data och diagnosticera personer som utreds för astma kopplad till arbetsmiljön är både resurs- och tidskrävande. – Vår lösning är en trådlös lungfunktionsmätare och en app. Tillsammans effektiviserar de arbetsflödet kraftigt – det blir mycket enklare…

app som kollar astma

Neosense Technologies: Så räddas både liv och syn hos för tidigt födda

En svensk uppfinning kan lösa en av de riktigt stora utmaningarna inom vården av för tidigt födda barn: att hela tiden ge exakt rätt mängd syrgas. I den lilla kroppen, med sina sköra och ännu inte fullt utvecklade organ, är…

för tidigt fött barn

Umeå universitet: Karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos

Målet är en ”styvhetskarta” på cellnivå av ett vävnadsprov, där de olika komponenterna i vävnaden syns som områden med olika styvhet och där styva cancerceller tydligt skiljer sig från friska och mer elastiska celler. Det skulle göra det lättare och…

karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos

Skånes universitetssjukhus: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi Projektet handlar om en utveckling av metod som gör att de nerver som skadas i samband med prostatektomi kan växa tillbaka till sina målorgan och därmed återställa potens och erektionsförmåga. Förväntade…

projekt swelife

Syntach: Hjälpmotor stärker hjärtslagen

En svensk forskargrupp har tagit fasta på färska rön om hur hjärtat arbetar och är på väg att utveckla en produkt som kan revolutionera behandlingen av patienter med kronisk hjärtsvikt. Efter att ha utvecklat den allra första funktionella prototypen står…

Syntach mot kronisk hjärtsvikt - läkare under hjärtoperation

Affärsutvecklarens 7 råd till dig som ska söka utlysningspengar

Att läsa utlysningstexten kan verka självklart – ändå är det något som många slarvar med. Här delar affärsutvecklare Simon Jegou med sig av sju konkreta råd som kan vara lönsamma för den som vill söka medel i Swelifes utlysningar. Simon…

simon jegou lunds univ

Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Stöd för projekt som vill söka Swelifes innovationsutlysningar. Projektet är avslutat och ersatt av projektet Swelife Injection. Projektnummer 2016-04514, 2017-03323 Beviljat från Vinnova 2 685 000 kronor, 1 315 420 kronor Projektet finansierades även av Tillväxtverket.

hands-on

Bioreperia: Zebrafisken hjälper läkaren välja rätt cancermedicin

Genom att testa patientens cancerceller i zebrafiskar ska läkaren snabbt få besked om vilken medicin som är bästa val för just den patienten. – Vår modell innebär att patienter slipper genomgå flera behandlingar som inte ger resultat och att de kan…

zebrafisk

”Se Swelife som en möjliggörare”

Swelifes arbete har för första gången utvärderats av externa granskare. Så här ser Christina Östberg Lloyd, tf ordförande för Swelife, på resultatet och vad innovationsprogrammet kan tillföra den svenska life science-scenen. ”Många vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården…

Christina Östberg Lloyd