”Se Swelife som en möjliggörare”

”Se Swelife som en möjliggörare”

Swelifes arbete har för första gången utvärderats av externa granskare. Så här ser Christina Östberg Lloyd, tf ordförande för Swelife, på resultatet och vad innovationsprogrammet kan tillföra den svenska life science-scenen.

”Många vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården och life science-industrin i Sverige. Tiden mellan idé och patientnytta behöver minska. Så vad kan Swelife som strategiskt innovationsprogram tillföra det arbetet?

Affärsutveckling och samordning

Allt tydligare framstår Swelifes roll som en möjliggörare. Å ena sidan som finansiär och affärsutvecklingsresurs för de många innovativa startups och forskningsprojekt vars utveckling bidrar till Sveriges framtida konkurrenskraft. Å andra sidan som påskyndare av en individbaserad hälso- och sjukvård – en utveckling som både behöver och kan öka takten.

Ett exempel på hur vi agerar är den dialog med andra nationella nyckelaktörer som Swelife, Medtech4Health och den nationella samordnaren för life-science bjöd in till under Almedalen i somras. Vi ställde två frågor: Vem gör vad i det fortsatta arbetet för svensk life science och, inte minst; hur samarbetar vi? Gensvaret och engagemanget runt bordet bådar gott för det fortsatta arbetet.

Förtydliga, engagera och fördjupa!

I höst har Swelifes första tre år utvärderats av oberoende granskare. De uppskattar bland annat vår ambition att ta ett nationellt ledarskap liksom vårt heltäckande stöd till projekt som söker våra utlysningar. De pekar också på vad vi behöver stärka i vårt program: förtydliga vår roll, engagera patienterna mer och fördjupa det internationella arbetet. Vi delar bilden och arbetar vidare med blicken mot vår vision: att life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.”