VGR-profil förstärker Swelifes arbete för digitalisering

VGR-profil förstärker Swelifes arbete för digitalisering

Swelife förstärker sitt arbete för hälso- och sjukvårdens digitalisering med hjälp av Lars Lindsköld, regional utvecklare vid VGR med särskilt intresse för digitalisering. Inom Swelife ska han vara projektledare för projekt Sweper och vara övergripande ansvarig för digitaliseringsfrågor.

– Sweper ska medverka till att underlätta hälso- och sjukvårdens transformering mot ett mer individcentrerat arbetssätt. Målet är att hälso- och sjukvården ska kunna få tillgång till och dra riktig nytta av den stora mängd av patient- och vårddata som finns i Sverige, säger Lars Lindsköld.

Juridik och semantik

Projektet fokuserar nu i uppstartsfasen på att hitta lösningar på juridiska och semantiska frågor, liksom på frågor om konkurrensneutralitet.

Lars Lindsköld ska arbeta halvtid för Swelife under minst två år. Parallellt med det fortsätter han sitt arbete för VGR, där han bland annat stödjer vårdens övergång mot digitalisering. Han är även VGR:s representant i digitaliseringsrådet Västra Götaland samt adjungerad lektor i informatik vid Göteborgs universitet. Just nu förbereder han Medical Informatics Europe 2018, världens näst största e-hälsokonferens som i april hålls i Göteborg.

Peter Nordström, programchef i Swelife, är nöjd med förstärkningen.

– Det är fantastiskt roligt att få in Lars i vårt arbete för att driva på frågor om digitalisering och hur vi ökar den nationella tillgängligheten och användbarheten av hälsorelaterad data.

”Standardiseringsnörd”

Lars själv beskriver sig som en standardiseringsnörd som brinner för öppna data.

– Det kan verka som en paradox, men att kunna erbjuda personcentrerad hälso- och sjukvård bygger på att vårdgivare har tillgång till data om väldigt många människor. Först då kan de erbjuda en vård som verkligen skräddarsys för mig som patient.

Kontakt

Lars Lindsköld
Projektledare Sweper
lars.lindskold@swelife.se
0705-40 65 20

Projekt Sweper

  • Strategiskt projekt som drivs med stöd av Swelife.
  • Ska bidra till att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin – en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen.
  • Stöd från Swelife: 4 miljoner kronor det första året (från juni 2017). Möjlighet till ytterligare 20 miljoner kronor fram till och med 2020

Läs mer om projektet på swelife.se