Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård 2018-2020

Swelife delfinansierade under 2017 fyra pilotprojekt som nu drivs vidare i ett gemensamt projekt. Projektet har flera syften: att stimulera samverkan och samarbete mellan olika nätverk och discipliner, att underlätta rekrytering av prövare och patienter till kliniska studier, att möjliggöra…

Förbättrad diabetesvård

Ordförandebyte och nya namn i Swelifes styrelser

Från och med årsskiftet är Christina Östberg Lloyd från Novo Nordisk ny ordinarie ordförande för Swelife. Såväl i styrelsen som i stödjande Advisory Board märks fler nya namn. Ordförande styrelsen/ Governing Board Christina Östberg Lloyd, Novo Nordisk, är ny ordinarie…