Ordförandebyte och nya namn i Swelifes styrelser

Ordförandebyte och nya namn i Swelifes styrelser

Från och med årsskiftet är Christina Östberg Lloyd från Novo Nordisk ny ordinarie ordförande för Swelife. Såväl i styrelsen som i stödjande Advisory Board märks fler nya namn.

Ordförande styrelsen/ Governing Board

  • Christina Östberg Lloyd, Novo Nordisk, är ny ordinarie ordförande. Christina är styrelseledamot sedan två år och tog i praktiken över ordföranderollen efter Martin Ingvar i juni 2017.

Nya namn i styrelsen/ Governing Board

  • Sofia Rydgren Stale, läkare samt ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges läkarförbund (ordinarie)
  • Lillian Wikström, KI Innovations (ordinarie)
  • Gabriella Brunlid, Novo Nordisk (suppleant)
  • Björn Eriksson, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus (suppleant)
  • Lars Lundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Örebro (suppleant)
  • Krim Talia, affärsområdeschef inom life science vid Rise (suppleant)

Nya namn i Advisory Board

  • Jan Andersson, direktör för forskning och innovation inom SLL
  • Sylvie Bové, vd för EIT Health (European Institute of Innovation & Technology (EIT)
  • Pia Sandvik, vd för Rise