2017 i backspegeln: årsberättelsen är klar

Under 2017 fortsatte Swelife sitt möjliggörande arbete på två fronter; dels för en innovativ och individ- och värdebaserad sjukvård, dels för att öka svensk life science-sektors konkurrenskraft. Så vad gjorde vi? I årsberättelsen har vi samlat alla projekt och viktiga händelser

  • I sin första utvärdering av Swelife konstaterade Vinnova att programmet ”arbetar målmedvetet för att skapa kraftsamling bland områdets aktörer och verksamheten ligger väl i linje med målsättningen för SIP-programmet”. Läs Vinnovas rapport
  • Tretton nya strategiska projekt startade efter att ha beviljats stöd från Swelife.
  • 28 innovationsprojekt delfinansierades med nästan 28 miljoner kronor i Swelifes första gemensamma steg 1-utlysning med Medtech4Health.
  • Åtta särskilt lovande innovationsprojekt beviljades nästan 35 miljoner kronor i stöd i Swelifes första acceleratorutlysning.
  • Under Almedalen samlade Swelife, Medtech4Health och Anders Lönnberg centrala aktörer för ett rundabordssamtal. Huvudfrågan: hur kan vi samarbeta och samordna oss för att utveckla svensk life science?
  • Vi höll de första internationella aktiviteterna för att öka EU-finansiering av svenska projekt.
  • Christina Lloyd Östberg, tidigare vice ordförande, leder Governing Board sedan i juni.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: