Ny ordförande värdesätter sin ”studsfaktor”

Ny ordförande värdesätter sin ”studsfaktor”

Hallå där Christina Östberg Lloyd, ny ordinarie ordförande för Swelife;

Nytt år – nya tag! Vad vill du att Swelife ska åstadkomma under 2017?

– Vi ska etablera oss som den möjliggörare för life science-sektorn i Sverige som vi är. Det handlar om allt från att förbättra förutsättningarna för innovativa startups till att utveckla och implementera den infrastruktur som gör att vi kan använda enorma mängder av befintliga hälsodata för att utveckla hälso- och sjukvården. Detta ska vi åstadkomma tillsammans med en mängd kompetenta och engagerade personer och organisationer inom hela life science-Sverige. Och fler är välkomna att bidra!

– Vår strategi är att öka samverkan och samarbetet mellan branchens sektorer och aktörer – på så vis kan vi skapa maximal nytta med befintliga kompetenser och resurser. Det gynnar både life science-sektorn och patienterna.

Vinnova har nyligen utvärderat Swelifes första tre år. De säger bland annat att Swelife behöver förtydliga sin roll för life science i Sverige. Hur tar styrelsen sig an den utmaningen?

– Genom att tydligare positionera oss just som en möjliggörare för innovation. Just nu avslutar vi arbetet med att justera mål och strategier och att förtydliga vårt erbjudande.

– Parallellt med detta för vi samtal med andra centrala life science-aktörer för att öka vår samverkan och utväxlingen av våra respektive insatser. För att skapa maximal nytta för life science-Sverige måste vi utnyttja alla synergimöjligheter.

Sedan årsskiftet är styrelsen förnyad, men de flesta namnen är med sedan tidigare. Vad är styrkorna i styrelsen? Och vilken kompetens saknar ni runt bordet?

– Vi har förstärkt styrelsen utifrån de råd vi fick från den första utvärderingen av programmet i höstas. Nu täcker vi in alla områden i life science-Sverige: akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet – både stora och små bolag. Styrelsen har också ett imponerande kontaktnät som täcker Sverige geografiskt och organisatoriskt, så nu tror vi att vi täpper till de luckor vi hade tidigare.

Hur ser din egen bakgrund ut och vad tillför den Swelife?

– Jag har arbetat som läkare och specialist inom gynekologi och obstetrik under många år och har 17 års erfarenhet av olika ledningsfunktioner inom den forskande läkemedelsindustrin. Kombinationen ger mig en trygghet inom alla områden som möts och samverkar genom Swelife. Idag arbetar jag som klinisk forsknings- och medicinsk direktör på Novo Nordisk i Sverige.

– Mitt ordförandeskap hoppas jag ska präglas av mitt starka engagemang för svensk life science och övertygelsen att Sverige kan växa sig allt starkare i den internationella konkurrensen. Min mission är att kombinera engagemanget för min egen organisation med det för att utveckla svensk life science. Jag vill känna stolthet för båda!

– En av mina styrkor är att jag har en rejält hög ”studsfaktor”: jag fastnar inte motgångar utan ser möjligheter och antar gärna utmaningar. Viktigast av allt är att få folk med sig, att skapa entusiasm och en ”can do-attitude”. Det är en förutsättning för att lyckas.