Infoturné visar vägen mot EU-finansiering

Swelifes Thomas Gunnarsson och Senzagens vd Anki Malmborg var två av talarna under seminariet om EU-finansiering.

Var beredd att lägga mycket tid på din ansökan och tveka inte att ta emot den hjälp som finns att få. Det var huvudbudskapet när Swelife och Medtech4Health kallade skånska start-ups till seminarium i konsten att lyckas med sin ansökan om EU-finansiering. Ett arbete som kan löna sig.

Fler svenska bolag och projekt bör försöka få del av EU:s kaka. Innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health gör just nu en kunskapshöjande insats i form av en infoturné och i veckan kom turen till Lund.

Ett fyrtiotal personer från start-ups, universitetet och sjukvården har samlats i matsalen på forskarparken Medicon Village för att få mer information om hur man bäst söker EU-medel och vad det finns för stöd att få i processen. Lunds universitets forskningsservice och EU SME Office presenterar sina erbjudanden och delar med sig av goda råd. Thomas Gunnarsson representerar en av arrangörerna, innovationsprogrammet Swelife

Många tvekar inför krävande process

– Vi vet att många tvekar att söka EU-medel eftersom själva ansökningsarbetet är mycket kunskaps- och tidskrävande. Med mer kunskap och goda råd och inspirerande förebilder vill vi få fler att ta steget.

En av dessa inspirerande förebilder denna förmiddag är börsnoterade Senzagen. I november 2016 fick det Lundabaserade bolaget 24 miljoner kronor av EU:s forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020 för att vidareutveckla första generationens test för luftvägsallergier i produkten Gardair. Det var Senzagens andra försök att få EU-finansiering.

Anki Malmborg, vd för Senzagen, delade med sig av sina erfarenheter från en ansökan som gav 24 miljoner kronor.

– Den första gången missade vi att visa att vi hade eget lab, och föll på det. Det visar att man inte kan vara noggrann nog och att det är enkelt att bli hemmablind, säger vd Anki Malmborg.

Inför arbetet med sin andra ansökan valde företaget att anlita en konsult som arbetade parallellt med ett eget team på fyra personer. Båda behövs, menar Anki Malmborg.

– De kompletterade varandra. Det tog nästan tre månader för oss att skriva ansökan. Ingen arbetade heltid med uppgiften men vi la ner väldigt mycket tid. Man får inte 24 miljoner kronor utan att anstränga sig, men det är helt klart värt det.

Nya stödcheckar gör det lättare att söka

Eftersom ansökningsarbete lätt blir kostsamt lanserar nu Swelife stödcheckar som kan sökas av start-ups som vill koordinera ett EU-projekt och söka medel i EU:s pilotprogram European Innovation Council (EIC). Swelifes stöd används för att finansiera antingen eget arbete med att skriva en ansökan, eller en konsult som är specialiserad på den här sortens ansökningar.

– Liknande stöd finns redan i exempelvis Norge och har haft gott resultat. Det här är en insats där vi tror att vi med relativt små medel kan generera avsevärt större finansieringar till svensk life science, säger Thomas Gunnarsson.

 

Victoria Krüger planerar att läsa andras ansökningar inför sitt nästa försök.

”Vi ska försöka igen”

Victoria Krüger, Syntach AB

– Vi har redan sökt SME Instrumentet en gång men fått avslag. Nu vill vi rusta oss igen för ett nytt försök.

Hur ska ni förbättra er nästa ansökan?

– Vi ska läsa andra ansökningar som beviljats. Jag tror att vi behöver lägga vikt vid att tolka TRL-informationen för att göra rätt.

Vad tar du med dig från workshopen?

– Jag har pratat med EU SME Office som lovat att hjälpa oss att utvärdera vår förra ansökan. Det blir värdefullt!

 

Henrik Enquist ser goda möjligheter att få handfast hjälp med ansökan.

”Jag scoutar åt kollegorna”

Henrik Enquist, Arbets- och miljömedicin, Region Skåne/Lunds universitet

– Jag scoutar åt min arbetsplats. Finns det lämpliga utlysningar för oss, hur gör man och vilket stöd kan man få?

Vad krävs för att ni ska ta steget?

– Att vi kan få handfast hjälp, och det verkar ju finnas goda möjligheter till det.

Vad tar du med dig från workshopen?

– Jag ska peppa mina kollegor. Med all den hjälp som finns att få så behöver man inte känna sig avskräckt från att gå vidare.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: