Många och starka sökande ger svår gallring

Utlysningen Projekt för bättre hälsa lockade i år hela 123 sökande. ”Det visar att utlysningen behövs och är relevant för just den starka målgrupp som vi vill nå”, säger Swelifes projektledare Åsa Wallin. Efter en första gallring går nu 34…

Diabetesregister blir plattform för ny forskning

Ett nytt strategiskt Swelifeprojekt ska förbättra diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar. – Vi bygger vidare på det nya sättet att se på diabetes, som en sjukdom med patienter i fem olika undergrupper. Var och en ska behandlas på sitt…

anders rosengren

Högt tryck på ny svensk konferens om ATMP

Hallå Kristina Kannisto, projektledare för Swelifes ATMP-projekt: Varför lockar en ny konferens konferens om cell- och genterapi – ett relativt smalt forskningsfält – hela 150 deltagare? – Konferensen ligger rätt i tiden. Intresset för frågor om cell- och genterapi eller…

konferens om cell- och genterapi