Högt tryck på ny svensk konferens om ATMP

Högt tryck på ny svensk konferens om ATMP

Hallå Kristina Kannisto, projektledare för Swelifes ATMP-projekt:

Varför lockar en ny konferens konferens om cell- och genterapi – ett relativt smalt forskningsfält – hela 150 deltagare?

– Konferensen ligger rätt i tiden. Intresset för frågor om cell- och genterapi eller ATMP växer snabbt, det har vi sett inte minst under det senaste året. Forskning och utveckling ökar och det finns nya svenska nationella initiativ som arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft på området. Nu är platserna slut. Det kommer 150 deltagare från akademi, hälso- och sjukvården och privatsektor, såväl både storbolag som SMF:er. Väldigt roligt!

Vad kan du berätta om talarna?

– Vi har lyckats samla de allra främsta i fältet i Sverige. Spännande namn är bland andra Gunilla Enblad, prövare av CAR T-celler i Uppsala, Malin Parmar, stamcellsforskare vid Lunds universitet och Cecilia Götherström vid Karolinska Institutet, koordinator för BOOSTB4 – fosterceller som behandling mot medfödd benskörhet som är ett väldigt intressant projekt.

– Vi har också bra uppslutning från företag; AstraZeneca kommer att presentera några av sina forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området, Novartis kommer för att tala om sin CAR T-cellsterapi, mycket hett just nu eftersom de fått FDA-godkännande i USA och nu siktar på att få ett marknadsgodkännande i Europa.

Vad får deltagarna med sig från konferensen?

– De får en rad aktuella exempel på Sveriges starka utveckling av ATMP men också hur de nationella projekt och initiativ som startat det senaste året, främst Swelife-ATMP och CAMP, ska bidra till fortsatta svenska framgångar inom området.

– Formatet är anspassat för att underlätta interaktivitet och nätverkande. Vi håller bland annat en paneldiskussion där deltagarna kan ställa frågor och det blir enkelt för aktörer från olika sektorer att mötas och prata om möjliga samarbeten.

Läs mer om ATMP-projektet.

Fler projekt.

Medicon Village