Diabetesregister blir plattform för ny forskning

Diabetesregister blir plattform för ny forskning

Ett nytt strategiskt Swelifeprojekt ska förbättra diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar.

– Vi bygger vidare på det nya sättet att se på diabetes, som en sjukdom med patienter i fem olika undergrupper. Var och en ska behandlas på sitt eget sätt och har sina egna komplikationer och följdsjukdomar, säger läkaren och forskaren Anders Rosengren.

I botten finns de stora forskningsinfrastrukturerna ANDIS och ANDIU, ”Alla nya diabetiker i Skåne/Uppsala”. De innehåller data och blodprover från närmare 15 000 diabetiker. Utifrån ANDIS har professor Leif Groop nyligen presenterat ett nytt, individualiserat sätt att analysera och skilja de olika varianterna av diabetes typ 2 från varandra.

– Nu vill vi se dels hur den nya kategoriseringen kan påverka behandlingen, dels analysera riskerna för särskilda följdsjukdomar i de olika undergrupperna. Det gör vi genom att bjuda in forskningsbolag, som blir partners i projektet. Genom att bli partners får de tillgång till data och blodprover för att till exempel testa sina biomarkörer eller behandlingar för andra sjukdomar, säger Anders Rosengren.

Första projektpartnern

I den ena av subgrupperna, grupp 3, är det till exempel klarlagt att patienterna har en kraftigt förhöjd risk för njursjukdomar.

– Vi har inlett samarbete med Immunovia, som är en projektpartner. De kommer att undersöka om det även finns ökad risk för bukspottkörtelcancer i olika grupper, säger Anders Rosengren.

Kan starta snabbt

I projektet finns Lunds universitet, Uppsala universitet och Regions Skåne. Swelifes stöd uppgår till drygt 7, 5 miljoner kronor, varav 5 för de första 24 av de totalt 36 månaderna.

– Vår tanke är att bygga en ny plattform för svensk life science-forskning. I och med att all data och alla prover finns, så går det snabbt att komma igång med olika projekt, säger Anders Rosengren.

Målet är individuell behandling

Den 22 mars håller han i ANDIS-dagen i Malmö; ett årligt event för diabetesvården.

ANDIS-projektet startade redan 2006 och har sedan dess arbetat med kartläggning och identifiering av de olika undergrupperna inom diabetes typ 2. Varje år tillkommer data från cirka 2 000 nydiagnosticerade diabetiker. På sikt, när behandlingsformerna förfinats mycket mer, kanske vi inte har någon gruppindelning alls, utan varje patient ses utifrån sin egen individuella diabetesform och kan behandlas därefter.

Text: Jörgen Olsson