Många och starka sökande ger svår gallring

Många och starka sökande ger svår gallring

Utlysningen Projekt för bättre hälsa lockade i år hela 123 sökande. ”Det visar att utlysningen behövs och är relevant för just den starka målgrupp som vi vill nå”, säger Swelifes projektledare Åsa Wallin. Efter en första gallring går nu 34 projekt vidare till intervju. I maj utses årets vinnare.

– Söktrycket är lika högt som i fjol. Det kopplar vi till att alla sökande har tillgång till Swelifes nätverk av regionala koordinatorer. De utmanar de intresserade projekten med frågor och rådgivning enligt vår Hands-on-modell, vilket höjer nivån både i själva projekten och deras ansökningar, säger Åsa Wallin.

Delar på 19 miljoner kronor

För andra året görs Vinnova-utlysningen som ett samarbete mellan innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. Den sammanlagda budgeten är i år 19 miljoner kronor, varav Swelife bidrar med 15 miljoner kronor.

Besked om intervju

34 sökande har nu fått besked om att de går vidare till intervjuerna som hålls i april och maj. Strax därefter lämnar Vinnova besked om vem som får finansiering. Varje projekt kan få maximalt 1 miljon kronor och ska bidra med lika stor medfinansiering.

 

Fakta om de sökande projekten

Antal sökande 123
Antal kallade till intervju 34
varav:
   Läkemedel+diagnostik 13
   Medicinsk teknik 13
   E-hälsa och vårdvårdprocesser 8

Regional fördelning mellan de sökande

Södra Sverige 26
Västra Sverige 21
Östra Mellansverige 32
Stockholm 33
Norra Sverige 11

 

10 % av ansökningarna sorterades bort på grund av formaliafel.