ATMP-konferens skapade nya samarbetsmöjligheter

ATMP-konferens skapade nya samarbetsmöjligheter

Den första nationella konferensen om cell- och genterapi samlade cirka 130 deltagare från både offentliga och privata aktörer inom life science i Sverige. Hela 66 procent av deltagarna tyckte att konferensen gav dem både nya kontakter och nya samarbetsmöjligheter.

– Det verkar som att deltagarna uppskattade dagen, inte minst möjligheterna att knyta nya kontakter och hitta nya samarbetspartners. Under kaffepauserna var ljudnivån rejält hög, säger Kristina Kannisto, projektledare för Swelifes ATMP-projekt.

Hon ser många utvecklingsmöjligheter inför nästa år, då konferensen hålls i Göteborg.

Planer för nästa års konferens

– Jag ser det här som ett bra startskott. Till nästa år ska vi se till att möta de förväntningar som kommer finnas från deltagarna. Vi funderar på mer organiserade mötes- och diskussionsforum, kanske någon typ av matchmaking, liksom på att köra fokuserade sessioner om cellterapi och genterapi. Det senare är ett område där Sverige ännu inte är lika starkt och där behoven och utmaningarna kan skilja sig från de vi ser inom cellterapi. Det vill vi ge mer utrymme för.

Konferensen arrangerades genom Swelife-ATMP i samarbete med Centre for Advanced Medical Products (CAMP) och hölls den 15 mars 2018 på Medicon Village i Lund.