Fler patienter blir delaktiga i utvecklingen av läkemedel och behandling genom EUPATI

Nu översätts verktygslåda för patientdelaktighet till svenska Hur kan du som patient bli mer delaktig i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar? Och hur får vi till ett fungerande liv när sjukvården diagnosticerat och behandlat klart? Swelife finansierar nu en…

verktygslåda