Ny forskningsplattform för elektroniska journaldata i Europa är på plats

Ny forskningsplattform för elektroniska journaldata i Europa är på plats

Snabbare, säkrare, bättre medicinska forskningsstudier. Nu börjar den nya, europeiska plattformen för elektroniska patientjournaldata för klinisk forskning – EHR4CR – att implementeras. Örebro universitetssjukhus är först ut i Sverige.

EHR4CR betyder Electronic Health Records for Clinical Research. Det ingår i det europeiska forskningsprojektet för IMI (Innovative Medicine Initiative) och var ett EU-projekt som avslutades 2016. Syftet var att skapa en europeisk plattform för aggregerade och anonymiserade elektroniska patientjournaldata för klinisk forskning. Efter projektets slut 2016 har en färdigutvecklad forskningsplattform, InSite, tagits fram.

Finns i sju länder

Under 2016–17 har läkemedelsbolag och europeiska sjukhus samarbetat med att etablera ett nätverk av sjukhusens elektroniska journaldata. Datan ska kunna användas för validering av klinisk studiedesign i realtid. I dag består InSite-nätverket av mer än trettio sjukhus i sju länder: Belgien, Finland, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Sjukhusen är kopplade till InSite-plattformen och hanterar totalt mer än 25 miljoner elektroniska patientjournaler i realtid.

I juli 2018 blev Örebro universitetssjukhus det första svenska sjukhus att kopplas på InSite-plattformen.

Ska kunna användas för patientrekrytering

Målsättning är också i förlängningen att InSite-plattformen ska kunna användas för att rekrytera patienter för etikgodkända forskningsstudier. Effektiviteten ökar också. Det som tar industrin i genomsnitt tre månader att undersöka och validera om det finns patienter för en studie, kan i dag göras på mindre tre dagar inklusive realtidsåterkopplingar på studieprotokollet.

Läkemedelsbolagen använder InSite för att validera studieprotokoll med stor framgång. Till skillnad från enkätbaserad studievalidering möjliggör InSite-plattformen ett datadrivet angreppssätt. Det gör det snabbare att genomföra en klinisk studie med rätt kriterier. Förutsägbarheten för studierna ökar, och det snabbare hitta sjukhus att rekrytera patienter ifrån och därmed går det snabbare att avsluta forskningsstudier enligt tidsplan.

–  Ett steg i rätt riktning, säger Lars Lindsköld, projektledare på Swelife. Vår förhoppning är att vi kan stödja andra regioner och landsting att följa Örebro-initiativet, som möjliggör att vi kan bättre utnyttja de datakällor som behövs för kliniska studier förelagda i Sverige.

Läs mer