Chalmers: Mikrovågor mot tumörer

Att höjd temperatur i en tumör ger bättre behandlingsresultat har varit känt sedan 1970-talet. Men hittills har den tekniska utrustningen för att värma tumörer varit undermålig. En svensk forskargrupp vid Chalmers i Göteborg har gjort ett genombrott och bygger nu…

hypertermi

Förbättrad diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar

Projektet ska etablera ett nätverk av kommersiella partners och utveckla affärsmodeller aom kan göra forskningsinfrastrukturerna ANDIS och ANDIU till en nationellt tillgänglig infrastruktur. Om ANDIS och ANDIU ANDIS, Alla nya diabetiker i Skåne ANDIU, Alla nya diabetiker i Uppsala län…

diabetesrelaterade sjukdomar en bild på ett hjärta

Svensk översättning av EUPATI:s (European Patients’ Academy) verktygslåda

Det europeiska patientdrivna initiativet EUPATI (European Patients’ Academy) syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang i utvecklingen av nya behandlingar. Genom att översätta innehållet i EUPATI:s Educational Toolbox & Internet Library till svenska kan fler svenska patienter få…

EUPATI

Strategisk plan för införande av test av antikroppar mot biologiska läkemedel i rutinsjukvård

Projektets mål är att etablera en ny rutin i sjukvården för att upptäcka de fall då patienter utvecklar anti-läkemedels antikroppar som gör att immunsystemet reagerar mot deras läkemedel. Genom en kontinuerlig uppföljning med tester för läkemedelsnivåer och ADA kan man…

antikroppar mot biologiska läkemedel

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Swelife Här kan du läsa om vår integritetspolicy (för Swelife). Swelife hanterar personuppgifter enligt relevant lagstiftning. Ändamål Swelife behandlar personuppgifter för att uppfylla sitt uppdrag. Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso-…

glasögon som visar Integritetspolicy för Swelife

Ny nulägesrapport om life science-området i Sverige

På uppdrag av Swelife har en nulägesrapport om life science-området i Sverige tagits fram. Rapporten kan med fördel användas i arbetet med den nationella strategi inom life science som nu tas fram av Life science-kontoret vid Regeringskansliet. Nulägesrapporten fokuserar på…

nulägesrapport om life science

Hologram förenklar uttag från biobanker

Sedan 2015 stöttar Swelife införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning. Det är en modell för standardiserad hantering av blodprov för forskning från provtagning till infrysning i biobanker. Nu ingår tre sjukhus i en pilot för att undersöka metoder för att hämta ut…

uttag från biobanker