Hologram förenklar uttag från biobanker

Hologram förenklar uttag från biobanker

Sedan 2015 stöttar Swelife införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning. Det är en modell för standardiserad hantering av blodprov för forskning från provtagning till infrysning i biobanker. Nu ingår tre sjukhus i en pilot för att undersöka metoder för att hämta ut prover från biobankerna. I Umeå har man tagit ultramodern IT-teknik till hjälp.

– Sjukvårdsintegrerad biobankning är ett utvecklingsprojekt som underlättar insamling av biobanksprover, säger  Sonja Eaker Fält, ordförande i beredningsgruppen för Biobank Sverige. Samma metod ska finnas i hela Sverige – allt ska vara insamlat på samma sätt.

Hittills har 22 sjukhus börjat arbeta enligt metoden SIB, sjukvårdsintegrerad biobankning. Det är främst universitets- och länssjukhus som har introducerat arbetssättet, men fler är på gång.

Läs mer om SIB-projektet här.

Pilotprojekt på tre sjukhus

Nu är det dags att ta nästa steg.

– I Sverige har vi många insamlade prov för vård och behandling, men vi vill göra det snabbare och säkrare att plocka ut och använda dem i etikgodkänd forskning, säger Therese Fagerqvist, nationell samordnare för projektet Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning och processledare Biobank Sverige.

Därför finansierar Swelife nu tre pilotprojekt på Biobanken norr vid Västerbottens läns landsting i Umeå, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Labmedicin, Region Skåne som syftar till att underlätta uttag av prov.

Piloterna har lite olika inriktning. Jönköpingspiloten syftar till att bygga upp en arbetsprocess för uttag av vätskebaserade prov för forskning. I Skåne arbetar man med att genomföra olika lösningar, metoder och enkla innovationer för att effektivisera uttag av befintliga prov.

Uttag från biobanker

På Biobanken norr vid Västerbottens läns landsting i Umeå har man tagit modern teknik till hjälp. Med hjälp av ett IT-konsultbolag, CGI Sverige, och Microsofts produkt, HoloLens, kan labpersonalen hitta proverna snabbare, enklare och säkrare. Genom plattformen Holotagger, som CGI Sverige utvecklat, kan man med hjälp av Micosofts HoloLens –  som enkelt förklarat är en dator i form av ett par glasögon – projicera hologram för att vägleda användaren och på så sätt lättare hitta och plocka fram prov ur frysarna.

– Vi har testat detta i ett pilotprojekt, berättar Jenny Åkerblom, avdelningschef vid Biobanken norr. Nu håller vi på, med hjälp av stöd från Swelife, att gå från pilot till att implementera tekniken i den dagliga verksamheten. Att gå från ett pilotprojekt till skarp drift ställer andra krav i form av exempelvis säkerhet och spårbarhet.

Nya utmaningar

De första testerna gjordes i början av september.

– Det vi upptäckte ganska snabbt är exempelvis att det går att tappa bort ett hologram! Det är en ny teknik för oss människor – vi är inte vana vid att se ett hologram i vårt synfält. Men det är en del av inlärningsprocessen.

Jenny jämför att använda HoloLens med att använda 3D-glasögon på bio. Då kan man känna sig yr och sjösjuk, och samma effekt har tekniken haft på några av medarbetarna.

– Den största vinsten är att kvaliteten ökar. Tidigare jobbade vi med papper och penna, eftersom frysarna håller minus åttio grader och vanliga datorer klarar inte sådana extrema temperaturer. Den nya tekniken gör att vi hittar proverna mycket snabbare. Med tidigare arbetssätt krävs det lång erfarenhet för att till exempel hitta vilket rum som proverna finns i och var proverna placerats i de cirka 150 frysar som vi har. Men med HoloLens får användaren direkt vägledning. Det är också ergonomiskt bättre, eftersom vi kan jobba med båda händerna och slipper hålla i penna och papper.

Stort intresse

En annan fördel är att personalen inte behöver göra efterkontroller på samma sätt för att vara riktigt säkra på att det är rätt prover som hämtas ut. Med hjälp av HoloLens och Holotagger överförs informationen direkt från uttag av prov in i datasystemet.

Projektet pågår till årsskiftet och planen är att tekniken ska vara implementerad i den dagliga verksamheten i början på nästa år. Redan nu finns det stort intresse för tekniken, och man funderar över att köpa in en egen HoloLens. Den som använts i piloten har lånats från konsultfirman. Men med egen utrustning går det lättare att låna ut den till verksamheter som vill prova, och metoden kan på så sätt spridas.

– Hittills har vi lånat HoloLensen från CGI men vi kommer snart att ha en egen på Biobanken norr vilket innebär att vi kan visa och låta andra testa tekniken. Mina medarbetare är otroligt taggade! avslutar Jenny.

Mer information

Här finns en film om Holotaggern:

Biobank Sverige

Nyfiken på HoloLens? Läs här!