Ny nulägesrapport om life science-området i Sverige

Ny nulägesrapport om life science-området i Sverige

På uppdrag av Swelife har en nulägesrapport om life science-området i Sverige tagits fram. Rapporten kan med fördel användas i arbetet med den nationella strategi inom life science som nu tas fram av Life science-kontoret vid Regeringskansliet.

Nulägesrapporten fokuserar på de satsningar som gjorts för att främja att hälsodata blir tillgängligt och för att utveckla området precisionsmedicin i Sverige.

Anledningen till att just dessa områden valts är för att det är de områden – samt framtidens vård – som Life science-kontoret vid Regeringskansliet kommer att prioritera.

Förstärkningar behövs

Rapporten konstaterar att för att nå önskad målbild – alltså ett integrerat system för hälsodata och implementerad precisionsmedicin – behövs förstärkningar göras inom flera områden. Förstärkningarna föreslås ske inom ledning och styrning men också bör legala och ekonomiska förutsättningar bli bättre.

Det är bra med ett koordinerande life science-kontor, menar rapportskrivaren, eftersom ansvaret för frågor med bäring på life science i dag är uppdelat på tre departement. Kontoret ger en möjlighet till ledning och styrning, så att en förändring verkligen kan ske. Även att skapa samsyn och att se till att resultat av tagna beslut följs upp och mäts är viktiga uppgifter för ett life science-kontor.

Ljus framtid

Rapporten slutar positivt:

”Framtiden för life science-sektorn ser ljus ut. Det finns flera utmaningar men förutsättningarna att hantera dem kunde inte ha varit bättre. Det finns stora förhoppningar och förväntningar på vad det nya kontoret för life science ska kunna åstadkomma. Det finns också en vilja bland berörda aktörer att aktivt medverka och bidra i det arbetet. Det kan det gynna den egna verksamheten men också säkerställa en konkurrenskraftig sektor som helhet, vilket alla aktörer – både i stat och landsting och i privat sektor – är beroende av för att framtidens vård ska bli verklighet.”

Här hittar du nulägesrapport om life science-området

Rapporten (pdf)

Bilaga 1 Hälsodata (pdf)

Bilaga 2 Precisionsmedicin (pdf)

Bilaga 3 Referensdokument (excel)