Stöd för evenemang och samverkan

Swelife kan stödja externt arrangerade evenemang som syftar till att stimulera tvärsektoriell samverkan och innovation inom hälso-området. Swelife kan ge ekonomiskt stöd samt bidra med att sprida information om mötet. Här kan du läsa mer om stödet och om hur…

Stöd till evenemang inom hälsa

Projekten

Swelifes projekt Swelifes bedriver sin verksamhet genom olika projekt. Innovationsprojekt Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige. Strategiska projekt Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det…

Swelifes projekt

8 projekt för bättre hälsa får miljonstöd från Swelife

Åtta projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på drygt 34 miljoner kronor från det strategiska innovationsprogrammet för life science, Swelife. Utlysningen har riktat sig enbart till de som tidigare från bidrag av Swelife, vilket…

8 projekt för bättre hälsa får miljonstöd från Swelife

All Right Legal Support

Swelifes All Right Legal Support Swelifes All Right Legal Support är juridiska dokument och mallar för forskare som vill inleda affärssamarbete. Ett lyckat innovationsprojekt inom life science är ofta ett resultat av samarbete mellan forskare, entreprenörer och andra experter. Många…

all right legal support Swelife

Nytt projekt greppar om de avancerade terapiläkemedlens hälsoekonomiska utmaningar

Hur ska fler avancerade terapiläkemedel (ATMP) nå marknaden och patienterna? Den frågan ska ett nytt delprojekt inom Swelife-ATMP besvara. Projektet ska inrikta sig på affärsutveckling inom ATMP-området, med särskilt fokus på hälsoekonomi och värdebaserad hälsovård. Avancerade terapiläkemedel är läkemedel som…

swelife atmp

Genomic Medicine Sweden-projektet fick nationell spridning genom Swelife

Swelife finansierade 2017 en förstudie, Genomic Medicine Sweden (GMS), som koordinerar och utvecklar förutsättningarna för att Sverige ska kunna ligga i framkant inom precisionsmedicin. I våras beviljades projektet ett startbidrag av Vinnova, med möjlighet till ett större genomförandebidrag. Vi ringde…

Genomic Medicine Sweden GMS

Ny rapport om personcentrerad data och juridik i vården

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen GDPR och den nya dataskyddslagen hur vi kan hantera hälsodata? Det reder den här nya rapporten från SWEPER-projektet ut. Här kan du ladda ner rapporten (pdf) Här kan du läsa rapporten i epub-format Powerpoint Vill du…

rapport om personcentrerad data och juridik i vården

Hur kan AI användas i vård och omsorg?

Nu återutger Swelife ut skriften AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Boken är en förstudie som undersöker befintliga tjänster och utvecklarnas hantverk för att uppnå machine intelligence. Österberg och Lindsköld…

bild på datorer som illustrerar en aritkel om ai i vård och omsorg