Hur kan AI användas i vård och omsorg?

Hur kan AI användas i vård och omsorg?

Nu återutger Swelife ut skriften AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård av Marcus Österberg och Lars Lindsköld.

Boken är en förstudie som undersöker befintliga tjänster och utvecklarnas hantverk för att uppnå machine intelligence. Österberg och Lindsköld går handfast igenom  machine learning-tjänster som finns ”på hyllan” och testar den i vårdens verklighet – ofta med dråpliga resultat.

Ladda ner boken (pdf)

Läs boken i epub-format (ny version 20181220)

Boken skrevs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Tryckta exemplar

En liten upplaga finns upptryckt. Kontakta karin.lilja@swelife.se om du vill ha ett eget ex. Först till kvarn …

Veta mer?

Om du vill veta mer om hur Swelife arbetar med strukturerade hälsodata, kontakta portföljägare Lars Lindsköld.

Lars Lindskölds kontaktuppgifter