Karolinska universitetssjukhuset: ACTsmart

ACTsmart är en beteendeterapeutisk smartphonebehandling för dig som har långvarig smärta som du upplever hindrar dig att leva det liv du vill leva. Behandlingen utgår från en behandlingsmodell som heter Acceptance & Commitment Therapy (ACT) som har god vetenskaplig evidens….

projekt swelife

”Vi har kommit vidare på ett bra sätt”

Evelina Vågesjö är forskare, vd och en av grundarna till företaget Ilya Pharma. De utvecklar nästa generations biologiska läkemedel för att behandla sår i hud och slemhinnor. IIya Pharma har fått stöd från flera olika håll sedan det startade som…

evelina vågesjö ilya pharma swelife

En ny typ av utlysning – så här hänger allt ihop

En stor del av Swelifes verksamhet består av att genom utlysningar stötta innovationsprojekt i ett relativt tidigt läge. Nu gör vi om utlysningen för att den ska bli tydligare och mer effektiv. En nyhet är att utlysningen görs av de…

vinnova + swelife = sant

Yourrad: Håller tungan rätt i mun

För patienter med cancer i till exempel munbotten eller i tungan kan strålbehandling vara effektivt – men också förenat med stora risker för biverkningar. – Strålbehandlingen i Lund har tagit fram en prototyp, ett bett i ett mjukt plastmaterial, som…

modell