En ny typ av utlysning – så här hänger allt ihop

En ny typ av utlysning – så här hänger allt ihop

En stor del av Swelifes verksamhet består av att genom utlysningar stötta innovationsprojekt i ett relativt tidigt läge. Nu gör vi om utlysningen för att den ska bli tydligare och mer effektiv.

En nyhet är att utlysningen görs av de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health tillsammans. Det har i och för sig delvis gjorts tidigare, men nu blir samarbetet tydligare.

– Det utökade samarbetet mellan Swelife och Medtech4Health möjliggör en större insats inom området life science, säger Jonas Tranell, handläggare på Vinnova. Det blir också enklare för ”kunderna” att veta var man ska vända sig, och det ger en större tydlighet.

Två gånger om året

Tidigare har Swelife bara haft en enda utlysningsomgång som varit öppen för alla, men nu kommer utlysningarna att ske två gånger om året. Missar man som sökande ett tillfälle, behöver man alltså inte vänta ett helt år till nästa gång. Att man numera kan söka upp till tre miljoner – vilket är ett större belopp än tidigare – uppskattas.

– Förändringen gjordes i dialog med de strategiska innovationsprogrammen, säger Jonas Tranell.

En vanlig fråga Swelife får är kopplingen till Vinnova. Vem gör vad? Swelife är finansierat av Vinnova och har bland annat uppgiften att ha örat mot marken i life science-Sverige. Rent organisatoriskt tillhör Swelife Lunds universitet, som är värdorganisation. När det kommer till själva utlysningarna, håller Vinnova i ansöknings-, bedömnings- och beslutsprocessen. På så sätt undviks jäv, och så kommer Vinnovas stora kompetens att bedöma innovationsprojekt Swelife till godo.

Utlysningsprocessen

De strategiska innovationsprojekten bestämmer syfte, mål, ramar och vilka aktörer man vill nå med utlysningen. Åsa Wallin på Swelife och Frida Lindberg på Medtech4Health tar fram en första version av utlysningstexten. Även Swelifes koordinatorer och Medtech4Healths noder är engagerade.

Sedan går Vinnovas experter igenom utkastet till utlysningstext. Bland annat tittar jurister på legala aspekter och språkexperter klarspråkar så att texten blir lätt att förstå. Själva kommunikationen kring utlysningarna gör Swelife och Medtech4Health själva. När sedan projektansökningarna kommit in bedöms de av särskilt förordnande externa experter som Vinnova anlitar och av Vinnovas egna, interna experter. Efter slutförd bedömningsprocess är det Vinnova som beslutar om vilka projekt som ska beviljas pengar.

Många olika typer av projekt

De projektansökningar som normalt kommer in till en Swelife-utlysning för innovationsprojekt har stor bredd.

– Det är allt från akademiska forskare till stora etablerade företag, som i samverkan med bland annat hälso- och sjukvården föreslår innovativa produkter, tjänster eller processer med affärspotential som förbättrar hälsan hos medborgaren, säger Jonas Tranell.  De senare åren har det skett en ökning av e-hälsoprojekt. Vi ser också att datahantering har fått en allt mer central roll i många projekt eftersom det både skapas och används allt mer data i projekten. Givetvis skulle man vilja se fler medelstora och stora bolag i projekten, men vi har ju inte så många i Sverige. Vi skulle också vilja se fler kvinnliga projektledare, och det är något Swelife och Vinnova tillsammans arbetar med.

Läs mer

Om Swelifes utlysningar

Om Medtech4Health

Om Vinnova