Nu öppnar utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa

Swelife och Medtech4Health presenterar en ny gemensam utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa.

Med denna utlysning stödjer vi samverkansprojekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver sjukvård. För att få finansiering måste det finnas ett betydande behov och efterfrågan hos patient, individ eller brukare för projektet. Vårt gemensamma syfte är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso-och sjukvård.

Vilka kan söka?

Denna utlysning kräver samverkan mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso-och sjukvård, akademi och näringsliv. Valfri part i teamet kan vara koordinator, men om industriparten är koordinator måste företaget klassificeras som ett små-och medelstort företag (SMF). Forskningsinstitut räknas till akademi. I hälso- och sjukvård ingår också omsorg.

Vad kan vi söka för?

Innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets-eller värdeskapande lösningar. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Hur mycket pengar kan sökas?

I denna utlysning kan du söka mellan 500 000 kr och 3 miljoner. Stödet kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets stödberättigade kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om minst 24 miljoner kronor.

Deadline 28 februari kl 14

Ansökan sker via Vinnovas portal. 

Vinnova sköter även bedömningarna. 

Ska du berätta om ansökan?

Här finns powerpoints för dig som ska berätta om utlysningen.

Om utlysningen på svenska (flera sidor, ppt)

Om utlysningen på engelska (en sida, ppt)

Tips för ansökan

Följ alla instruktioner noga. Laddar du upp fler bilagor än efterfrågat blir din ansökan bortsorterad oläst.

Läs denna frågor och svar specifikt för denna utlysning.

Komplettera med Medtech4Healths kortare och mer allmänna FAQ.

Har du fler frågor kontakta någon av de personer som står som kontaktpersoner för utlysningen i Vinnovas portal.

Klurigt med ansökningen?

Swelifes hands-on-modell är till för projekt som söker medel från Swelife. Vi vill att du lyckas!

Läs mer om hands-on-modellen här.