Beslutsprocess

Beslutsprocess för nya insatser i Swelife Swelife bedriver sin verksamhet till största del genom projekt. Projekten finansieras till övervägande del genom utlysningar. Swelife erbjuder finansiellt stöd till projekt som bidrar till att nå våra långsiktiga mål. Stödet har två utformningar:…

beslutsprocess

Testbäddar och infrastruktur

Testbäddar och infrastruktur med mera Här har vi samlat info om testbäddar och infrastruktur för life science. Testbäddar Testa Center i Uppsala. För verifiering av innovativa digitala, tekniska eller biologiska verktyg. Här finns några sammanställningar över testbäddar i Sverige. Testbäddar i…

testbäddar och infrastruktur

Stöd till evenemang inom hälsa

Stöd till (nya) evenemang och samverkan inom hälsa Swelife ger stöd till evenemang inom hälsa och life science. Vi kan stödja externt arrangerade evenemang som syftar till att stimulera tvärsektoriell samverkan och innovation inom hälso-området. Swelife kan ge ekonomiskt stöd…

Stöd till evenemang inom hälsa

Swedishlifesciences.com

Swedishlifesciences.com Databasen Swedishlifesciences.com är ett webbaserat sökverktyg för den som utvecklar en idé till en tjänst eller produkt för hälso- och sjukvården. Snabbt, enkelt och gratis hjälper databasen Sveriges life science-utvecklare att hitta rätt partner inom allt från start-ups till…

Swedishlifesciences .com

Swelifes rapporter & andra dokument

Swelifes rapporter och andra dokument Här hittar du Swelifes rapporter och dokument från projekten. Dokument Del- och helårsrapporter för Swelife All Right Legal Support

Swelifes rapporter

Andra rapporter & utredningar

Andra rapporter och utredningar Här samlar vi rapporter, utredningar och faktasamlingar om svensk och internationell life science-sektor och hälso- och sjukvård. I mesta möjliga mån i omvänd kronologisk ordning. Urvalskriterier är att det är rapporter etc av ”flaggskeppskaraktär” och som…

andra rapporter och utredningar life science

Rapporter

Rapporter, utredningar och fakta Här hittar du rapporter om life science och hälso- och sjukvård i Sverige. Här samlar vi Swelife-finansierade rapporter, men även andras rapporter, utredningar och faktasamlingar om life science och hälso- och sjukvård. Vi fyller på efterhand.

Rapporter från Swelife

Framgångsrik EU-ansökan för Elypta

Elypta var en av de åtta projekt som beviljades medel av Swelife under 2018 som stöd för ansökan till EIC Pilot. En satsning som bar frukt – nu har företaget tilldelats 24 miljoner kronor i EU-programmet Horizon 2020 SME instrument…

EU-medel bild på flaggspel

Så var Swelifes 2018

Projektleveranser, invigningar, workshops … Swelife låg inte på latsidan under 2018! Läs vår årsberättelse och ta del av vårt 2018. Årsberättelse 2018 PS. Och för dig som vill hänga med oss under 2019, missa då inte att prenumerera på vårt…

skor Swelifes 2018

Synoptisk rapportering inom patologi

Ett delprojekt inom Sweper, arbetspaket 5. Projektet syftar till att främja utveckling och användning av standardiserade och strukturerade elektroniska svarsmallar inom cancerdiagnostiken. Projektets mål är att skapa förutsättningar för bättre återanvändning av patientinformation genom att processer skapas för en långsiktigt hållbar…

en bild som ska illustrera Synoptisk rapportering inom patologi