Framgångsrik EU-ansökan för Elypta

Framgångsrik EU-ansökan för Elypta

Elypta var en av de åtta projekt som beviljades medel av Swelife under 2018 som stöd för ansökan till EIC Pilot. En satsning som bar frukt – nu har företaget tilldelats 24 miljoner kronor i EU-programmet Horizon 2020 SME instrument fas 2.

– Medlen från Swelife var till stor nytta, säger Karl Bergman, vd för Elypta. De användes till att anlita konsulter specialiserade på att stödja SME:s i att söka EU-finansiering. Stödet innebar att vi fick maximal utväxling på den tid vi lade ner för att utforma ansökan.

Pengarna ska användas för att i kliniska studier bevisa att bolagets teknikplattform gör tidigare upptäckt av återkommande njurcancer möjlig. Bolaget planerar också en lansering i Europa och USA.

Tips från Karl Bergman för projekt som vill söka EU-medel:

  • Börja tidigt.
  • Ta gärna hjälp av konsulter, men hör med flera för att hitta det stöd som passar bolaget bäst.
  • Räkna med att lägga ner en hel del egen tid också.
  • Planera också in utformning av den sista presentationen på plats i Bryssel redan innan inbjudan till detta sista steg har kommit, annars finns stor risk att inte hinna få till en stark pitch.

Läs mer om Elypta

Om projektet

Pressmeddelande

Om Elypta och Swelife

Utlysningen

Utlysningen är en support till svenska små och medelstora företag för att söka EU-projektet EIC Pilot. Projekten kunde få upp till 100 000 kronor för att täcka utgifter i samband med planering av ansökningar till SME Instrument fas 2 och Fast Track to Innovation. Under 2018 ansökte 27 projekt om stödet – åtta projekt fick det.

 

SME: small and medium-sized enterprises, små och medelstora företag.